1. Üldsätted

1.1. Käesolevad isikuandmete töötlemise eeskirjad (edaspidi "eeskirjad") reguleerivad veebilehe https://bvootkood.ee/ (edaspidi "veebileht") ostja (edaspidi "registreeritud külastaja"), kes on sisestanud veebilehe vormile korrektsed isikuandmed, isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise põhiprintsiibid ja korra.

1.2. Käesolevad eeskirjad on koostatud kooskõlas Leedu Vabariigi isikuandmete õigusliku kaitse seadusega ja muude isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist reguleerivate õigusaktidega.

1.3. Vastavalt käesolevatele tingimustele on isikuandmete vastutav töötleja MB "Internetiniai verslo sprendimai" ettevõtte koodiga 302907106, aadress Metalo g. 7, Vilnius, Leedu Vabariik (edaspidi "vastutav töötleja"). Vastutav töötleja vastutab isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise eest vastavalt seadusele.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine, säilitamine

2.1. Vastutav töötleja kinnitab, et isikuandmeid kogutakse otsemüügi ja turunduse eesmärgil ning neid töödeldakse kooskõlas õigluse, seaduslikkuse ja täpsuse põhimõtetega ning austades isiku õigust eraelu puutumatusele.

2.2. Vastutav töötleja kogub ja kasutab Veebilehel registreerumise ajal Registreeritud külastaja poolt esitatud isikuandmeid automatiseeritud viisil ainult käesolevates tingimustes sätestatud korras ja otseturunduse eesmärgil.

2.3. Ostja peab e-poes registreerimisel esitama täielikud ja õiged isikuandmed. Registreerimisega annab Registreeritud külastaja nõusoleku tema poolt esitatud andmete töötlemiseks märgitud andmete kogumise ja kasutamise eesmärgil. Juhul kui Registreeritud külastaja ei ole nõusolekut, mida ta väljendab vastavalt käesolevate tingimuste punktis 3.1 sätestatud menetlusele, ei ole vastutaval töötlejal õigust neid isikuandmeid kasutada (välja arvatud isikuandmete säilitamine).

2.4. Vastutav töötleja austab iga registreeritud külastaja õigust eraelu puutumatusele. Ostja isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress ja muud e-poe registreerimisvormil esitatud andmed) kogutakse ja töödeldakse selleks, et:

2.4.1. töötleb Ostja kaupade tellimusi;

2.4.2. väljastab finantsdokumente;

2.4.3. lahendada probleemid kaupade tarnimise või tarnimisega;

2.4.5. otseturunduse eesmärgil;

2.4.4. täitma muid lepingulisi kohustusi.

2.5.Andmete töötleja võib kasutada statistilistel eesmärkidel andmeid, mis ei ole otseselt seotud registreeritud külastaja isikuga, st andmeid ostetud kaupade kohta. Selliseid statistilisi andmeid kogutakse ja töödeldakse nii, et ei avaldata registreeritud külastaja isikut ega muid isikuandmeid.

2.6 Kogu teave töödeldavate isikuandmete kohta on konfidentsiaalne. Vastutav töötleja kohustub mitte avaldama isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud Leedu Vabariigi seadustega kehtestatud juhtudel ja korras.

2.7.Registreeritud külastaja isikuandmeid ei säilitata kauem, kui andmetöötluse eesmärgid seda nõuavad. Pärast andmete säilitamise tähtaja möödumist hävitatakse registreeritud külastaja isikuandmed vastavalt kohaldatavates õigusaktides sätestatud menetlusele.

2.8.Registreeritud külastaja isikuandmeid töödeldakse, kasutades turvalisi organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise, kasutamise või muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3. Registreeritud külastajate õigused

3.1. Veebilehel registreerudes kinnitab registreeritud külastaja oma nõusolekut oma isikuandmete töötlemiseks ja kasutamiseks vastavalt käesolevates eeskirjades sätestatud korrale. Registreeritud külastajal, kes ei soovi, et tema isikuandmeid töödeldakse ja kasutatakse nimetatud eesmärkidel, on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, teatades sellest vastutavale töötlejale e-posti aadressil info@barkoduiranga.lt

3.2. Pärast eeskirjade punktis 3.1 osutatud teate saamist lõpetab vastutav töötleja isikuandmete töötlemise viivitamata ja tasuta ning teavitab sellest registreeritud külastajat eeskirjade punktis 5.1 sätestatud korras.

3.3. Registreeritud külastajal on õigus muuta ja/või ajakohastada registreerimisvormil esitatud teavet.

3.4. Registreeritud külastajal on õigus tutvuda oma isikuandmete töötlemisega.

3.5. Registreeritud külastajal on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, hävitamist või töötlemise (v.a säilitamine) peatamist, kui ta pärast oma isikuandmetega tutvumist või nende kasutamist leiab, et tema andmed on ebaõiged, ebatäielikud või ebatäpsed, võttes ühendust vastutava töötlejaga käesoleva eeskirja punktis 5.1 sätestatud korras.

4. Reeglite muutmine

4.1. Vastutaval töötlejal on õigus neid tingimusi osaliselt või täielikult muuta, teatades sellest veebisaidil.

4.2. Reeglite täiendused või muudatused jõustuvad nende veebilehel avaldamise kuupäeval.

4.kui registreeritud külastaja ei nõustu tingimuste muudatuste või täiendustega, on tal õigus väljendada oma mittenõustumist muudetud või lisatud tingimustega vastavalt menetlustele ja eesmärkidele, mis on seotud tema isikuandmete töötlemisega, väljendades oma mittenõustumist käesolevate tingimuste punktis 5.1 sätestatud viisil. Kui registreeritud külastaja ei esita vastuväiteid, loetakse, et registreeritud külastaja on nõustunud tingimuste uue versiooniga.

5. Lõppsätted

5.kõik isikuandmete töötlemisega seotud teated tuleb esitada vastutavale töötlejale e-posti (info@barkoduiranga.lt) või posti teel (aadressil MB "Internetiniai verslo sprendimai", Metalo g. 7, LT-02190, Vilnius, Leedu Vabariik).

5.2. Vastab vastutav töötleja hiljemalt 20 tööpäeva jooksul alates isiku taotluse dokumendi kättesaamise kuupäevast samal kujul, milles registreeritud külastaja teade saadi, ja mitte hiljem kui 20 tööpäeva jooksul alates dokumendi kättesaamise kuupäevast.

Pange tähele, et see veebileht kasutab küpsiseid, et parandada teie sirvimiskogemust, pakkuda isikupärastatud reklaami või sisu ning analüüsida meie liiklust. Vajutades "Nõustun", annate nõusoleku küpsiste kasutamiseks.